top of page
buddha-4264589_1920.jpg

ปูชนียะ สุตตะ ปริตตะ

 300 กว่าหน้า e-book ศาสนาพุทธ ปูชนียะ สุตตะ ปริตตะ 
      ภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติ ที่ชาวพุทธไม่เคยเห็นเนื้อความแท้จากพระไตรปิฎก และแสดงภาพสถานที่จริงๆ ที่เกิดเรื่องราวเมื่อครั้งพุทธกาล แค่เห็นภาพก็ยังให้เกิดศรัทธา
       เอานิ้วมือเลื่อน ใต้ภาพ จากขวาไปซ้ายเหมือนเราเปิดหนังสือทีละหน้า 

 
bottom of page