พระอุโบสถ.JPG
12336.png

ประวัติการก่อสร้าง

ประวัติการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ (โบสถ์)

วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูงบางซื่อ)

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ - วันที่๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๓

               พระอุโบสถเก่าหลังเดิมนั้นไม่ทราบว่าสร้างมาแต่สมัยใด เป็นแบบโรงอุโบสถแท้ๆ ก่ออิฐถือปูน หลังโบสถ์อุดตัน หน้าโบสถ์เป็นเพิง หลังคาชั้นเดียวไม่มีช่อฟ้า ใบระกา สัณฐานโบสถ์ด้านนอกทำคล้ายท้องเรือสำเภา คือหัวท้ายโค้ง กลางอ่อนลงซึ่งจะหาดูได้บ้างทางวัดซึ่งอยู่ทางฝั่งธนบุรี เขาว่าเอาแบบอย่างมาจากสมัยอยุธยา หรืออาจจะสร้างสมัยอยุธยา แล้วปฏิสังขรณ์กันต่อๆ มาก็ได้ โบสถ์แบบนี้เรียกตามภาษาชาวบ้านว่าโบสถ์มหาอุด แต่หน้าเสียดายที่เก่าแก่เหลือที่จะบูรณะไว้ ประกอบกับพื้นที่ของวัดก็มีจำกัดขยับขยายไม่ได้ จึงได้สร้างหลังใหม่ขึ้นในที่หลังเดิมดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

1.jpg

อุโบสถวัดธรรมาภิรตารามหลังเดิม ด้านหน้าเจดีย์ที่เห็นหน้าอุโบสถนั้นเคยบรรจุพระเครื่องของหลวงปู่เอี่ยม

ที่ขุดเอาออกในคราวปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒

2.jpg
4.jpg

อุโบสถที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งหลังในบริเวณเดิมเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒

เสร็จบริบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓

บันทึกการประชุมปรึกษา

เรื่องสร้างอุโบสถวัดธรรมาภิรตาราม ครั้งที่ ๑/๒๕๑๑

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
3
3

press to zoom
1
1

press to zoom
1/3

บันทึกการประชุมปรึกษา

เรื่องสร้างอุโบสถวัดธรรมาภิรตาราม ครั้งที่ ๒

4
4

press to zoom
5
5

press to zoom
4
4

press to zoom
1/2

รายนามคณะกรรมการจัดงานวัดธรรมาภิรตาราม

เพื่อหาทุนสร้างพระอุโบสถ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๑๒

3.png
1.png

หมายกำหนดการงานปิดทองลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา

วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง บางซื่อ)

6
6

press to zoom
7
7

press to zoom
6
6

press to zoom
1/2

คำกล่าวถวายรายงานของเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิรตาราม

ในวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่

8
8

press to zoom
9
9

press to zoom
8
8

press to zoom
1/2

คำกล่าวตอบของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพลฯ

ในวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่

10.jpg
แผ่นศิลาฤกษ์.jpg

แผ่นศิลาฤกษ์สำหรับอุโบสถที่จะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่

7.jpg
8.jpg

สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพล เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดธรรมาภิรตาราม

ที่จะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งหลังในที่เดิม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ เวลา ๐๙.๔๙ น.

5.jpg
6.jpg

สมเด็จพระวันรัตกำลังวางแผนศิลาฤกษ์

10.jpg
9.jpg

จอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ประธานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดธรรมาภิรตาราม

ประกอบพิธีเจิม ปิดทอง ผูกผ้าแพรสี และคล้องพวงมาลัยช่อฟ้า แล้วยกขึ้นสู่หลังคาอุโบสถ

เมื่อวันวิสาขบูชา ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เวลา ๑๔.๐๙ น.

ศุภนิมิตวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งหลัง

วัดธรรมาภิรตาราม

11.jpg

สัญญาการก่อสร้าง

พระอุโบสถวัดธรรมาภิรตาราม

สัญญาก่อสร้างโบสถ์ (1)
สัญญาก่อสร้างโบสถ์ (1)

press to zoom
สัญญาก่อสร้างโบสถ์ (2)
สัญญาก่อสร้างโบสถ์ (2)

press to zoom
สัญญาก่อสร้างโบสถ์ (3)
สัญญาก่อสร้างโบสถ์ (3)

press to zoom
สัญญาก่อสร้างโบสถ์ (1)
สัญญาก่อสร้างโบสถ์ (1)

press to zoom
1/3

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพระอุโบสถ

วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง บางซื่อ)

12.jpg

รายนามผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ

วัดธรรมาภิรตาราม (วัดสะพานสูง บางซื่อ)

          ขอนำรายชื่อทุกท่านที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดธรรมาภิรตาราม ตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ - ๒๕๑๓ เพื่อเป็นเกียรติให้ผู้สืบสกุล ญาติพี่น้องในปัจจุบันเปิดอ่าน รำลึกถึง และอนุโมทนาบุญ ในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมสร้างไว้ให้ผู้สืบสกุลเห็นในปัจจุบัน เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ผู้สืบสกุลได้เจริญรอยบริจาคทรัพย์ทำบุญต่อ เพื่อสืบพระพุทธศาสนาและเป็นบุญกุศลติดตัวไปทุกชาติภพ สมกับคำกล่าวที่ว่า "บุญยิ่งทำยิ่งได้ ทานยิ่งให้ยิ่งมี" 

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑

4.png

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒-๒๕๑๓

2
2

press to zoom
3
3

press to zoom
54
54

press to zoom
2
2

press to zoom
1/48

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓

(เพิ่มเติมจากหนังสือประวัติวัดธรรมมาภิรตาราม พิมพ์แจกในงานทำบุญฉลองวัด ปี พ.ศ.๒๕๒๐)

หน้า 62
หน้า 62

press to zoom
หน้า 63
หน้า 63

press to zoom
หน้า 73
หน้า 73

press to zoom
หน้า 62
หน้า 62

press to zoom
1/12