top of page
buddha-4264589_1920.jpg

บทความอื่นๆ

วิธีกรวดน้ำ

          เมื่อจะกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนบุญ ต้องคำนึงถึงประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลด้วยวิธีนิยมทำกันดังนี้คือ เริ่มต้นเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะไว้พอสมควร จะเป็นคณฑีขวดเล็ก แก้วน้ำ หรือขัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ พอพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนาด้วย บทยถา.....ก็เริ่มกรวดน้ำ โดยตั้งใจนึกอุทิศส่วนบุญ มือขวาจับภาชนะน้ำริน ใช้มือซ้ายประคอง แล้วว่าบทกรวดน้ำในใจไปจนจบ การหลั่งน้ำกรวด ถ้าเป็นพื้นดินควรหลั่งลงในที่สะอาดหมดจด ถ้าอยู่บนเรือน หรือสถานที่ที่ไม่ใช่พื้นดิน ต้องหาภาชนะอื่นที่สมควร เช่น ถาด หรือขัน เป็นต้น รองน้ำกรวดไว้ เสร็จแล้วจึงนำไปเทลงดินตรงที่สะอาด อย่าใช้กระโถน หรือภาชนะสกปรกรองเป็นอันขาด เพราะน้ำที่กรวดเป็นสักขีพยานในการทำบุญของตนว่าทำด้วยใจสะอาดจริง ๆ

คำกรวดน้ำที่นิยมว่ากันในเวาลากรวดน้ำทั่ว ๆ ไป มีอยู่ ๓ แบบ คือ  แบบสั้น แบบย่อ   และ  แบบยาว ว่าเฉพาะคำบาลีเท่านั้น ดังนี้

คำกรวดน้ำแบบสั้น

( เป็นคำอุทิศของพระเจ้าพิมพิสาร )

อิทํ เม าตีนํ โหตุ ( ว่า ๓ จบ )

หากจะเติมพุทธภาษิตต่อว่า “ สุขิตา โหนฺตุ าตโย ” ก็ได้

คำแปล

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด

( ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด )

( คัดจากหนังสือศาสนพิธี เล่ม ๑ ของโรงพิมพ์การศาสนา )

F68ECDAF-4C78-4B82-9FEC-080607A53423.jpg
bottom of page